POKRIVAČI ZA BAZENE

pokrivaciKorisna su oprema za toplinsku izolaciju zagrijane vode te njenu zaštitu od onečišćenja i nezvanih gostiju iz okoline, a naposljetku i za zaštitu ljudi i životinja od nehotičnog kupanja.

Pokrivače razlikujemo prema namjeni i tehničkoj izvedbi.

Najčešće se upotrebljavaju pokrivači za toplinsku izolaciju površine ispunjene zračnim mjehurićima koji omogućavaju da pokrivač pluta na vodi. Za jednostavnije korištenje i postavljane pokrivača koristi se namatalo koje je prilagođeno dimenzijama pokrivača.

SIGURNOSNI ZAŠTITNI POKRIVAČ BAZENA

Svrha mu je zaštititi ljude i životinje od nehotičnog pada u vodu i ujedno je pouzdana zaštita vodene površine od suvišnog prljanja iz okoline.

Takvi pokrivači mogu biti izrađeni od čvrstih kompaktnih PVC-folija, mreže ili po načelu rolete od plutajućih lamela.