ODRŽAVANJE BAZENA

AUTOMATSKI DOZIRNI SISTEMI

odrzavanje2Je sistem za tretmana bazenske vode koji  samostalnim radom omogućava da bazen bude besprijekoran.
Najčešće se primjenjuje doziranje pH i tekućeg klora, a u ponudi imamo i opciju doziranja pH i tekućeg aktivnog kisika.

Osim ovih sustava nudimo i membranske dozirne sisteme za automatsko reguliranje pH, klora, aktivnog kisika ili  flokulanta.

UV-C STERILIZACIJA

Je sve češća primjena održavanja bazenske vode kojom se neutraliziraju bakterije, virusi te se onemogućava njihovo razmnožavanje. Upotrebom ovih sistema znatno se  smanjuje potreba za kemiskim tretmanom bazenske vode,  Nekoliko je verzija ovog načina dezinfekcije: UV-Csterilizator, UV-Csterilizator+ionizator,
UV-C sterilizator+ozonator.

ELEKTROLIZA

Je dezinfekcija kojom se iz soli koja se u tabletiranom obliku dozira u bazen, uz pomoć elektrolizne naprave izdvaja klor iz soli što omogućava dezinfekciju vode te spriječava nastajanje algi i bakterija.

TRETIRAJE BAZENSKE VODE KEMIJSKIM SREDSTVIMA

odrzavanje1Segment održavanja vode u bazenu čistom i kvalitetom za kupanje i boravak njoj predstavlja poseban dio ovladavavanja bazenske problematike.

Osim filtracijskog sustava koji predstavlja jedan dio pročišćavanja bazenske vode, drugi, jednako važa dio, predstavlja upotreba nekoliko bitnih kemijskih preparata kojima se neutraliziraju bakterije, spriječava pojava algi i regulira prihvatljiva pH vrijednost u bazenskoj vodi.